ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Time series momentum

 วันนี้ผมได้อ่าน paper หนึ่งชื่อ Time series momentum ของคุณ Tobias J. Moskowitz และคณะเรียกว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะ ถ้าเราใช้กลยุทธ์ Trend following หรือ สาย Mometum Trading จริงๆมีหลายประเด็นจากการทดสอบ เรื่อง Return และ Performance ของกลยุทธ์แต่บางอย่างมันละเอียดอ่อน ถ้าผมนำมาเขียน อาจจะทำให้คนที่เทรด Trend Following ไม่ค่อยเห็นด้วย ดังนั้นลองไปอ่านผลการทดสอบและคำอธิบายเองน่าจะดีกว่า


แต่ประเด็นที่อยากแชร์ให้น้องๆเทรดเดอร์ได้ ลองแกะต่อคือ เรื่องของการใช้ TSMOM ร่วมกับ XSMOM จุดนี้เพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบเทรดได้, เช่นเดียวกันกับประเด็นใหญ่คือ การใช้ Time series momentum กับ volatility scaling โดยเฉพาะในตลาด Futures ที่ใช้ leverage ผลที่เกิดเมื่อเทียบกับ Time series momentum ที่ไม่มีการสเกลแตกต่างกันพอควรประเด็นปิดท้ายที่ผมว่า paper นี้เขาอธิบายได้ดีคือการใช้กลยุทธ์บน Positive TSMOM และ Negative TSMOM ที่ผสมกัน บนกรอบ Risk Management ที่เหมาะสมเพื่อสร้าง Positive convexity ใน long term เมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนของตลาด
เขียนมาถึงตรงนี้อยากแนะนำให้ลองอ่าน เพราะเปิดมุมมองได้เยอะ โดยเฉพาะการใช้ Trend Following ในตลาดปัจจุบันที่ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนสูงและมีระดับราคาที่ไม่ปกติผมย่อยประเด็นหลักมาแค่ 3 แต่จริงๆมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Time series momentum ในงานวิจัยนี้ลองเข้าไปดาวน์โหลดไปอ่านได้จากด้านล่างครับ