ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

What I Really Think of Bitcoin by Ray Dalio

วันนี้ผมได้อ่านบทความหนึ่งชื่อ "What I Really Think of Bitcoin" ของคุณ Ray dalio ซึ่งเป็นมุมองเกี่ยวกับ Bitcoin ล่าสุดของคุณ Ray dalio ที่ออกมาช่วงปลายเดือน มกราคม 2021 พร้อมด้วยรายงานประกอบฉบับเต็ม เขียนดีมาก เลยอยากแชร์สรุปให้น้องๆเทรดเดอร์ได้ลองศึกษากัน
- Ray Dalio สรุปมุมมองความคิดเห็นต่อ Bitcoin เขาออกตัวชัดว่านี้คือมุมมองส่วนตัวตรงๆไม่ผ่านการดัดแปลงจากสื่อ,ฝ่ายชอบหรือฝ่ายแช่งบิตคอย

- นอกจากนี้เขาย้ำชัดว่าเขาไม่ใช่ Bitcoin/cryptocurrency expert แต่เขาเป็นผู้จัดการกองทุน (ผู้มีประสบการณ์ในตลาดและศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเงินของโลกมายาวนานหลายสิบปี) - เขาเชื่อว่า Bitcoin เป็นนวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่ ที่พัฒนามาจากสายของนักคอมพิวเตอร์ เติบโตและกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันทั้งลักษณะของเงิน(Money)และสินทรัพย์(storehold of wealth) - เขาเปรียบว่าเป็น alternative gold-like asset มองว่าบิตคอยได้สำเร็จในการพิสูจน์ให้เห็น สร้างความเชื่อถือและความนิยมในตลาดและโลกการเงิน (จะเห็นจากข้อมูลเหล่ากองทุนก็มีการเข้าถือ Bitcoin เพื่อเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในพอร์ตมากขึ้น) ส่วนมูลค่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเพิ่มในอนาคตต่อไปทำให้ ราคาก็ยังสามารถดำเนินเติบโตอยู่ได้ - Ray Dalio ตั้งคำถามในเชิง realistic ว่าด้วยพฤติกรรมราคาบิตคอยในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนหรือ Payment ได้จริงๆมากแค่ไหน และมีความต้องการใช้มันมากเพียงใด เขาเชื่อว่า Demand จะเป็นตัวพลักดันราคา เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ - นอกจากนี้เขากล่าวถึง supply แน่นอนว่า Bitcoin นั้นจำกัด supply แต่ digital currencies ไม่ได้จำกัด เพราะสามารถมีเหรียญเกิดใหม่ ที่อาจจะพัฒนาดีกว่า และกลายเป็นที่นิยมได้เช่นกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกลายการแข่งขันกับ Bitcoin และมีผลกระทบต่อราคาบิตคอย (ในอนาคต?) - ของใหม่ วิวัฒนาการที่ดีกว่า ย่อมกลายเป็น better alternative กระทบต่อความนิยม และ demand ของเก่า แน่นอนว่า อนาคตราคาที่เพิ่มสูงขึ้น คงไม่ใช่เพราะ “limited supply” ในระบบอีกต่อไป (ซึ่งราคามันคงมีจุดสมเหตุสมผลและปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เกิด) เขามองว่านี้เป็นความเสี่ยง - Ray มองข้อเด่นของ Bitcoin ที่สามารถทำ cold storage มีความได้เปรียบด้าน cyber risk แต่ถ้าเป็นการเก็บ Bitcoin ในดิจิตอลวอลเลตและเชื่อมต่อออนไลน์ เขาก็ยังมองว่าภัยคุกคามจาก cyber risks ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญอยู่ -มองว่ารัฐบาลจะยอมให้ Bitcoin กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินยาก เพราะรัฐต้องการเครื่องมือการควบคุม จัดการระบบการเงิน(money and credit)ของประเทศอยู่ อาจจะเห็นการพัฒนาระบบการเงินแบบ digital currencies ของประเทศต่างๆออกมาเพื่อเสริมจุดแข็งของระบบการเงินเดิม - ปิดท้ายน่าสนใจคุณ Ray ให้ทีม Bridgewater ช่วยทำ model ประเมินว่าถ้าพอร์ต private holdings (ETFs,Gold Bar) ทำการกระจายความเสี่ยงลด % การถือทองคำ ไปถือ Bitcoin เพิ่ม เพื่อประเมินผลการเพิ่มของราคา Bitcoin จาก flow ของเงินที่จะไหลเข้า ผลน่าสนใจมากเป็นไปตามตารางข้างล่าง- โดยจำลองว่าถ้า 30% ของ private holdings of gold เปลี่ยนไปลงทุน Bitcoin ทำราคาของ Bitcoin เพิ่มไปถึง $51,000 /BTC - สรุป Ray dalio มองว่า Bitcoin เป็นทางเลือก แต่อนาคตยังมีอีกหลายที่ยังไม่แน่นอน (บรรทัดสุดท้ายพูดถึง downside โหดนะไม่ขอแปล แปะให้เต็มๆเลย)
- Bitcoin looks like a long-duration option on a highly unknown future that I could put an amount of money in that I wouldn’t mind losing about 80% of. ปล. ผมแปลแบบสรุป ไม่ได้แปลแบบคำต่อคำ ถ้าอันไหนตกหล่นต้องขออภัย ดังนั้นถ้าต้องอ่านเต็มๆก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.linkedin.com/pulse/what-i-really-think-bitcoin-ray-dalio/

https://www.bridgewater.com/research-and-insights/ray-dalio-what-i-think-of-bitcoin