ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Are We In a Stock Market Bubble? by Ray dalio

 บทความนี้คุณ Ray dalio ชวนให้ตั้งคำถาม และสอนวิธีคิดสไตล์ Bridewater ให้เราดูด้วย ผมอ่านจบคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เลยอยากแบ่งปันโน๊ตสรุปของบทความนี้

โดยคุณ Ray Dalio นำเสนอ bubble indicator ระบบที่เขาพัฒนาจากประสบการณ์ตรงกว่า 40ปีในตลาดและจากการศึกษาข้อมูลในอดีต บทความนี้เขายกตัวอย่าง US stocks เริ่มต้นคุณ Ray ตีกรอบนิยามของ Buble == unsustainably high price โดยเขาจะวัดจาก 6 ตัวแปรได้แก่
-How high are prices relative to traditional measures? (momentum)
-Are prices discounting unsustainable conditions? (price discounting)
-How many new buyers (i.e., those who weren’t previously in the market) have entered the market? (investor , people)
-How broadly bullish is sentiment? (market sentiment)
-Are purchases being financed by high leverage? (leverage)
-Have buyers made exceptionally extended forward purchases (e.g., built inventory, contracted forward purchases, etc.) to speculate or protect themselves against future price gains? (Speculate / Heding in Future ,Options)
-วิธีการวัดระดับ buble โดยหาข้อมูลในกรอบตัวแปรชี้วัดต่างๆแล้วนำมารวมค่าสร้างเป็น ค่าดัชนีชี้วัด(สเกล 0 -100%) โดยในตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่ 1910 ถึงปัจจุบัน
-โมเดลนี้ตอบสนองได้ดีกับ buble ในอดีตเช่น ดอตคอม ปี 2000,และ wallstreet bubble ปี 1929 แต่ปี 2007 จะเห็นเกิดการระเบิดในตลาดหนี้อสังหา ก่อนจะลามมาตลาดหุ้น ตอนนั้นค่าฟองสบู่ของตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่เข้าระดับฟองสบู่
-โดยสรุปจากโมเดล bubble indicator ของคุณ ray dalio ตลาดปัจจุบันยังไม่ถึงระดับ bubble แต่ค่าชี้วัดอยู่ระดับสูง 80%
-เจาะย่อยจากข้อมูลในตารางพบว่า 3,4,5 ได้เข้าภาวะ Bubble แต่ระดับของ 1,2 อยู่ระดับ frothy เริ่มเป็นฟองพอควรแล้ว
-บทความนี้อธิบายเพิ่มว่า ไม่ใช่ว่าทุก stock ในตลาดหุ้นจะเหมือนกัน บางตัวอันตรายเข้าภาวะฟองสบู่(ราวๆ 5% จากหุ้น Top 1000 ของตลาด และมีบางบริษัทอยู่ในกลุ่ม S&P 500 ) แต่ไม่ใช้ทั้งหมดเพราะบางตัวก็ยังอยู่ภาวะที่ยังไม่อันตราย
-จบสุดท้ายคุณ Ray dalio บอกว่าไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีการคำนวณโมเดลเพราะเป็นสูตรลับลิขสิทธิ์ของบริษัท และนำกราฟเทียบ “bubble stocks” basket กับ หุ้นกลุ่ม Top500 basket มาแสดง ผลก็คือ performance ห่างกันมาก หุ้นกลุ่ม bubble ในปี 2020 สร้างผลตอบแทนไป 350%
ปล. ดูบทความนี้เป็นไอเดีย ถึงวิธีคิดมุมมองเกี่ยวกับฟองสบู่ ลองอ่านรายละเอียดบทความเต็มและรายงานแสดงข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดได้จาก link ข้างล่าง