ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

The patterns of mistakes

 ไม่มีใครอยากผิดพลาด แต่แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตนี้คนเราจะไม่ผิดพลาด โดยเฉพาะถ้าเราต้องตัดสินใจในภาวะที่ข้อมูลจำกัด, เวลาจำกัด และมีแรงกดดันจากผลของการตัดสินใจ

วันนี้เข้าไปอ่านบทความของเพจคุณ Ray Dalio เจอเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเกี่ยวกับ the patterns of mistakes โดยสรุปเขียนว่า ให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาด ที่เป็นผลผลิตจากความจุดอ่อนของตัวเรา เรียนรู้จุดอ่อน บันทึกความผิดพลาด และพัฒนาตัวเราเพื่อก้าวข้ามจุดอ่อนนั้น
คุณ Ray dalio เขียนว่าทุกคนล้วนมี one big challenge หรือจุดอ่อนที่เราต้องก้าวข้าม เขาแนะนำให้เริ่มจากจุดอ่อนที่เป็นปัญหาที่สุด 1-3 อย่าง( "big three.")และเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการยอมรับ และปรับปรุงตัวเราให้ก้าวข้ามมันไป
แนวคิดนี้มาก แทนที่เราจะรีบลืม หรือ ปฏิเสธความผิดพลาดของเรา เปลี่ยนมา ยอมรับ และเรียนรู้จากมัน เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำ ยิ่งทำให้เราแข็งแกร่ง และเติบโต ในอนาคต