ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ให้เงินช่วยเราทำงาน

 วันนี้ได้อ่านสัมภาษณ์ของ Mark Cuban เขาพูดถึงเรื่องของ Wealth และ Financial independence มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ คุณมาร์ค แนะนำให้ความสำคัญกับ Time value มากกว่าจำนวนเงิน คือแทนจะตั้งเป้าเป็นเศรษฐีร้อยล้าน พันล้าน ให้มองความมั่นคงและการมีอิสระภาพทางการเงินตามความเป็นจริงที่เหมาะสม

ซึ่งคุณมาร์คพูดถึงไอเดีย การเก็บออมสะสมเงินล้าน ลงทุนให้เติบโตเหมาะสม แล้วใช้ชีวิตให้มีค่าครองชีพประหยัดเหมือนเด็กมหาวิทยาลัย(บ้านไม่รวย) สามารถเกษียณก่อน 60 ได้แน่นอน ในที่นี้สรุปได้ว่า Key ของอิสระภาพทางการเงินคือ การมีมูลค่าเวลาเพิ่ม คือมี "เวลา" ไปใช้ทำสิ่งที่ต้องการทำ หรือใช้เวลาเพื่อสร้างประโยชน์ สร้างความสุขให้กับตัวเราเอง แทนที่ต้องเสียเวลาทำงานแลกเงิน เพื่อสร้างประโยชน์ให้นายจ้างหรือนายทุนเจ้าของบริษัทเอาจริงก็อาจจะไม่ค่อยง่าย ยิ่งถ้ามีครอบครัว หรือมีรายจ่ายเพิ่ม ทำให้เงินเก็บเงินออมแต่ละเดือนอาจจะทำได้ไม่มากหรือไม่สามารถย้ายไปอยู่อาศัยต่างจังหวัดที่ค่าครองชีพต่ำได้ ดังนั้นคงต้องปรับให้เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน แต่ประเด็นสำคัญคือต้องมี "เป้าหมาย" และเริ่มทำทันที แม้จะเล็กน้อยก็ย่อมดีกว่าไม่ทำอะไร เมื่อมีเงินทุนจากการเก็บออมเพียงพอ มีความรู้มีทักษะในการทำเงินให้เติบโต นั่นหมายถึง เราเดินมาถูกทางแล้ว
แม้จะยังไม่ใช่ให้ "เงิน" ทำงานแทนเราได้(แบบ Full Financial Freedom) แต่อย่างน้อย ให้ "เงิน" ช่วยเราทำงานก็ยังดี(ถ้าปีไหนได้กำไรเยอะก็ นำผลตอบแทนที่ได้ มาช่วยผ่อนบ้านหรือใช้ลดหนี้ ก็ยังดี)
“I wanted my time to myself. That’s the one thing you don’t get a second shot at. And I was willing to give up a lot to get there,” Mark Cuban