ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Academy

เรียนรู้การเก็งกำไรอย่างเป็นระบบ กับชุดวีดีโอสอนการเทรด ฟรีที่ cwayinvestment channel

-------------------------------------
Mindset
-------------------------------------
- มือใหม่หัดเทรด(How To Start Trading)
https://youtu.be/XygMd-FJLus
- Realistic and Dream
https://youtu.be/e4SeCLNa7Zc
- Treader's Persprective
https://youtu.be/hnaVSSn6w8w
- คุณภาพของกำไร
https://youtu.be/LUgopnU_Xy8
-Skill Controls Luck
https://youtu.be/COdsznkPNcc
-พิชัยสงครามซุนวูกับแนวคิดการเก็งกำไร
https://youtu.be/MLaaHiln-V0
- Become A Better Trader
https://youtu.be/G6bhkyDFK1k
- 4 key for successful trader
https://youtu.be/eia3EFMoD5k
- Self Coaching for Trader
https://youtu.be/AWhzoF6bqUM
- Trading for living
https://youtu.be/Rf8bq22LKCQ
-Lessons from the Greatest Stock Traders
https://youtu.be/_4HItUzr-nY
- Trade like a business
https://youtu.be/jU-FI-oIG3Y
-การอยู่รอดในตลาด How to Survive a Stock Market
https://youtu.be/sRyRynjx07w
- Habits of Survival trader
https://youtu.be/AMnxylSN6N8
-How to Improve Your Trading performance
https://youtu.be/_DGh2ABYtZw
- การสร้าง Trader diary
https://youtu.be/flch6T0zs1c
- Seven Deadly Sins of Trading
https://youtu.be/1DoCYgmFZ5Q
- วิธีการค้นหา Trading Style ของตัวเอง
https://youtu.be/T9F6b70fSlw
- The Essential Skills of a Elite Trader
https://youtu.be/2LuiLi7Of7w
- How to Develop Trading Skills
https://youtu.be/e6cQSn3FDgA
- S.C.O.R.E
https://youtu.be/T7-peLwQgFs
- Trader Black Box
https://youtu.be/r-2kKZVQbE4
- Creative Trader
https://youtu.be/TBP-x9146gc
- 7 Steps to Becoming a Happy Trader
https://youtu.be/gfzFo47Atyk
-Happy Trader#1
https://youtu.be/zoQgPSiXMpc
-Happy Trader 2
https://youtu.be/1aLLQGqbaio
-Trading and The Scientific Method
https://youtu.be/PvJobunsfTk
- การสร้างแผน 5 ปี
https://youtu.be/L21dHcdmT7w

-------------------------------------
Technical Analysis
-------------------------------------
-Trend Line & Channel
https://www.youtube.com/watch?v=Dg4tpm_5keA
-Moving average
https://youtu.be/3fQU-3PxIGI
-Pivot Point Strategies
https://www.youtube.com/watch?v=1TkcCuWBLZg
-Advance bollinger bands
https://youtu.be/-STXXKQmpPI
-ADX
https://www.youtube.com/watch?v=5EdS_n_0MYQ
-OBV
https://www.youtube.com/watch?v=rMcC-Fzh270
-Ichimoku Kinko Hyo
https://youtu.be/nveGbLRY9rk
-Parabolic SAR
https://youtu.be/DwADpj6fB04
- High probability price pattern
https://www.youtube.com/watch?v=MxCrcPndW1g
-Pinbar Strategies
http://goo.gl/fv76Pd
-Bill Williams’ trading system
(A/C, Alligator ,Awesome Oscillator ,Fractals ,Gator Oscillator)
http://goo.gl/xQySKw
-volume analysis
https://youtu.be/oJdGIxEXIxU
- Trading with Price cluster
https://youtu.be/8e6kZW1g3S0
-Tactical & Technical Analysis
https://youtu.be/BKTn96c51ls

-------------------------------------
Money Management
-------------------------------------
-How To use A Stop Loss
https://youtu.be/OfGTPpqLylA
-Risk Per Trade (size & shape)
https://youtu.be/Ftv1QQMNM1M
- consecutive loss
https://youtu.be/A1uT_PVm6Yo
- Risk&Recovery factor
https://youtu.be/ig_vOnyweKw
-Kelly Criterion Money management Tactic
https://youtu.be/TjulXm7dcTs
-How to reduce Drawdowns
https://youtu.be/oONV8o9BMpw
- Profit Pattern
https://youtu.be/LUgopnU_Xy8
- How to Use Trailing Stops
https://youtu.be/XzVdzoTUCz4
-Martingale (betting system)
https://youtu.be/A4Lm7szSghk
-Reverse Martingale
https://youtu.be/UF-hijo_zEc
-zone recovery tactic
https://youtu.be/DX34jq9q7OQ
-What Is Stop-Loss Hunting
https://youtu.be/S6RCnnaMHko

-------------------------------------
Trading System
-------------------------------------
- Holy grail trading method
https://youtu.be/sWeTs0TwFS8
- การออบแบบและพัฒนาระบบ
https://youtu.be/1ya-x5np-ao
- การทดสอบและประเมินระบบ
https://youtu.be/euXQzSXT0OE
- Algorithmic trading
https://youtu.be/jj5DOyqTREU
- grid trading system
https://youtu.be/rlUL0zuYE8o
- Dynamic Grid Trading System
https://youtu.be/ZPASg_wa6mA
- Cascading Grid Strategies
https://youtu.be/CWVQOL6cdSs
-Spreadsheet for Data analysis
https://youtu.be/mwUD4_lbTUw
-Using Interactive Brokers API with python
https://youtu.be/Ce02uIb3500
- Analysis Trading Result win MAE&MFE
https://youtu.be/ub0B9Ug9oqw
- Recovery Factor(RF) monitor & analysis trading system
https://youtu.be/BlBWGaR_cWw

-------------------------------------
Trading Psychology
-------------------------------------

- จิตวิทยาว่าด้วยการขาดทุน
https://youtu.be/t__kJahlBkA
- การรับมือกับความผิดพลาด
https://youtu.be/5RYm-WXoNR0
-อารมณ์และการตัดสินใจ
https://youtu.be/2B92916UFJg
- อคติ(Bias)
https://youtu.be/T1ar1lY2p5I
-Overconfidence effect
https://youtu.be/ZNcZ4BY_YFU
-Disposition effect
https://youtu.be/VHR20njNhC4
-Endowment effect
https://youtu.be/JppzSbxp77I
- เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
https://youtu.be/ZH-3Q-ND2-4
- Trader & Decision
https://youtu.be/TFcS-U8W5BM
- ความแข็งแกร่งของจิตใจ Mental Strength
https://youtu.be/FQDx64VJ_8o
- How To Overcome Trading Anxiety
https://youtu.be/bFEu_vOLnM0
-Hot Hand fallacy
https://youtu.be/IsPHmG3ycpo
-Navy SEAL & 40 Percent Rule
https://youtu.be/5YW2kAbTbgI