ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Ray Dalio Sees Parallels to 1930s in Today’s Markets

บลูมเบริ์กลงบทสัมภาษณ์ของคุณ Ray dalio โดย Barry Ritholtz มีหลายประเด็นน่าสนใจ สรุปเบื้องต้นเก็บไว้ดังนี้
- debt cycle ในปัจจุบันคล้ายปี 1930 (late stages of this short-term business cycle)
- ตัวเลขหนี้จำนวนมหาศาลทำให้เผชิญปัญหา กรณีอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
- อนาคต USD ลดทอนบทบาท(เงินสกุลอื่นจะขึ้นมามีบทบาทแทน แต่ ray ไม่ระบุรายละเอียด)และอาจจะด้อยค่าจากภาวะหนี้
-การสร้างหนี้ในอนาคตของรัฐบาลสหรัฐ จะยากขึ้น มีต้นทุนสูงขึ้นต้องเพิ่มผลตอบแทนเพื่อมาจูงใจเจ้าหนี้ต่างชาติ
- Low interest rates ตัวเร่งทำให้เกิดภาวะ leveraged long กระแสเงินทำให้เกิดการเพิ่มกำลังซื้อในตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งภาวะนี้ไม่คงอยู่ตลอดไป -ray แนะนำนักลงทุนเตรียมแผนรับมือ ลดความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงเหมือนอดีต รวมบริหารความเสี่ยง balance portfolios [all weather strategies + risk parity]
-เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจรอบใหม่ จะนำมาซึ่งปัญหาการเมืองต่อเนื่อง สาเหตุจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนจนและคนรวย ก่อเกิดระบอบประชานิยม การต่อสู้ของคนสองกลุ่มในสังคมที่รุนแรงขึ้น
- คุณ ray dalio พูดถึง ภาวะเศรษฐกิจประเทศหลักของโลกปัจจุบันช่วง อัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ +การอัดฉีดเงินทำ QE การใช้มาตรการเศรษฐกิจและเงินจำนวนมากไปแล้ว ทำให้ธนาคารกลางมีเครื่องมือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้จำกัด กรณีเกิดวิกฤติ
- ถ้าเกิดวิกฤติการเงินขึ้น ภูมิภาคยุโรปจะเผชิญปัญหาและความท้าทายที่สูง บวกกับความขัดแย้งและสเถียรภาพของยูโร
- ข้อมูลจากบลูมเบิรกระบุ Bridgewater ซื้อสะสมทองคำ(Gold) มีทองคำราว 5-10% ในพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedge against political risks)
- จุดสังเกตจากอดีต >> unemployment rate low , asset price high , debt buit up(aggressive growth), credit spread (yield on stock & Bond) , euphoria sentiment