ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำแนะนำข้อควรระวังสำหรับ retirement portfolio

การปรับตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงแนวคิดการจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วงนี้เริ่มออกมามาก จากคำเตือนของเหล่ากูรูชื่อดังต่างๆ สำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะท่านใกล้เกษียณอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่า ถ้าเกิดวิกฤติจริงๆควรจะทำยังไง??
Craig Kirsner คนนี้เป็น Retirement planner ชื่อดังของอเมริกา ซึ่งเขาแนะนำให้ preserve & protect พอร์ต retirement โดยเขาให้รายละเอียดว่า
1.Don’t let long periods of market calm fool you.
อย่าติดกับผลงานอดีต ระวังความคาดหวังว่าปีนี้ ปีหน้าจะต้องได้กำไรมากเหมือนปีก่อน ซึ่งความโลภและความคาดหวังนี้ทำให้ เกิดความประมาทและก้าวร้าวเสี่ยงเกินตัว เข้าไปลงทุนในหุ้นความเสี่ยงสูง สุดท้ายตลาดปรับตัวลงรุนแรง ทำให้มูลค่าพอร์ตลดลงหรือขาดทุนหนัก

2.Understand what rising interest rates might do.
ทำความเข้าใจผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทิศทางที่จะเกิดในอนาคตค่อนข้างแน่นอนตามนโยบายของ Fed เขาแนะนำให้เอาปัจจัยนี้มาใช้วางแผนการลงทุน ระมัดระวังวิกฤติหนี้

3.Be aware that the aging population could cool the economy.
สหรัฐเข้าภาวะคนแก่มากกว่าการเกิด เขายกตัวเลขมีคนเข้าสู่วัยเกษียณ 10000 คนต่อวัน จำนวนมากไม่มีเงินเก็บ ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แน่นอนว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ไม่รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐที่ต้องสนับสนุนคนเหล่านี้ ซึ่งเขามองว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต ที่ต้องระวัง
โดยสรุป 3 ข้อจาก Craig Kirsner เขามองว่าการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตเกษียณจำเป็น แต่ควรทำด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในปัจจุบัน ควรรู้ขนาดความเสี่ยงที่เรารับได้ ลดความเสี่ยงให้เหมาะ รักษาเงินทุนให้ดี สำหรับเงินก้อนสุดท้ายที่ต้องใช้ไปตลอดชีวิตอ่านเพิ่มเติม