ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

William J. Bernstein, Efficient Frontier Advisors

หลบอากาศร้อนเข้าไปนั่งร้านกาแฟ ทำให้วันนี้ได้ฟัง podcast รายการ MIB ยาวกว่า 1.30ชม. จนจบ ถือว่าเป็นอีกตอนที่ดีและอยากแนะนำให้ลองฟังกันมาก MIB ตอนนี้ Barry Ritholtz สัมภาษณ์ Money Manager คุณ William J. Bernstein ผู้บริหารพอร์ตลงทุน นักเขียนและผู้ร่วมก่อตั้ง Efficient Frontier Advisors, (AUM $120 million) เขาเป็นหมอด้าน neurologist ที่หันเหเข้ามาสู่โลกการลงทุนอยู่ในตลาดกว่า 30 ปี และเป็นนักเขียนด้านประวัติศาตร์และทฤษฏีการเงินที่ชื่ออีกท่านของอเมริกา ผมเองมีโอกาสได้อ่านหนังสือของท่าน 2 เล่ม The Intelligent Asset Allocator และ The Four Pillars of Investing
podcast สัมภาษณ์ที่ดีมากแต่ยาวจริงๆพูดคุยหลายประเด็นที่น่าสนใจ ตั้งแต่เรื่องการลงทุน ประวัติศาสตร์ การเมือง ระบบทุนนิยม เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจอเมริกา ประเด็นที่น่าสนใจเรื่อง การบริหารพอร์ตในช่วงเศรษฐกิจต่างๆ ยุค 1932 หรือช่วงหลังปี 2000 -key takeaway คือเขาเน้นการทำ asset allocation มากกว่าการพยายามไป asset selection หรือค้นหาหุ้นดาวเด่นที่ทำเงินไม่กี่ตัว
-แนวคิดการ asset allocation เขาเน้นการลงทุนที่กระจาย นำเอาหลักของ MPT มาใช้แต่พัฒนาแนวทาง MVO ต่อเพราะที่คุณ Bernstein บอกว่าเมื่อทุกคนพยายายาม optimize โดยเน้นที่ returns จากข้อมูลในอดีต แต่อนาคตมันเกิดความไม่ปกติ ไม่เหมือนอดีต ตรงนี้ทำให้ MVO เกิด error และทำให้หายนะ ดังนั้นต้องเน้นการคุม Risk เป็นหลักและสร้าง Efficient Frontier ที่ยั่งยืนได้
-นอกจากนี้ยังมีแนวคิด Four Pillars of Investing อันนี้ก็ดีมากเพราะเขาไม่ได้มองเหมือนนักลงทุนทั่วไป Bernstein เน้นการวิเคราะห์ Data มองภาพรวม จากทฤษฏีการเงิน+กลยุทธ์จัดการพอร์ต, ประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจการเมือง + จิตวิทยาตลาด + พื้นฐานธุรกิจ ซึ่งการวิเคราะห์นี้มีรายละเอียดในหนังสือ เขียนไว้ดีมากลองไปหามาอ่านกันได้

ยังมีอีกหลายหัวข้อโดยเฉพาะเรื่องของ จิตวิทยาการลงทุนเช่นSurvivorship bias หรือเรื่องของ neuro finance ที่เขาฝากแนวคิดไว้ได้ดี ลองฟัง podcast ได้จาก