ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิเคราะห์ความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจของคนอเมริกันจาก Google Trend

 รายงานสรุปที่น่าสนใจจาก Arbor Data Science , ใช้ข้อมูลจาก Google Search มาวิเคราะห์บน Key word ที่มีผลสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้กับภาวะเศรษฐกิจที่เกิด

จากรายงานจะพบปี 2022 ประเด็นใหญ่เรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้ คนเริ่มมีความกังวล ;วัดจากจำนวนการค้นหาที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ Inflation ,food prices ,Debt ,charge off(การเรียกเก็บเงิน)
นักวิเคราะห์มองว่าปี 2022 เป็นอีกปีที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ กลับมาวิตกกังวลกับการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดต่อรายได้และการใช้ชีวิต มากยิ่งขึ้น, แม้ปัจจุบัน ยังไม่ได้เข้าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แต่สัญญาณของปัญหาและความไม่ปกติมันมีมาเรื่อยๆ
คำถามสำคัญคือ เราเตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากแค่ไหน
อ้างอิงจาก