ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รีวิวหนังสือ Unshakeable

 รีวิวและ สรุป 5 Key สำคัญจากหนังสือ Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook ของคุณ Tony Robbins

- หนังสือเล่มนี้คนดังเขียน แต่เนื้อหาไม่อ่อนหรือเน้นขายฝันแต่อย่างใด เป็นหนังสือ ลงทุนที่อ่านง่ายและมีข้อมูลสถิติประกอบการอธิบาย เน้นแนวคิดภาพรวมการสร้างพอร์ตระยะยาวเพื่อ อิสรภาพทางการเงิน เพื่ออยู่รอดทุกภาวะวิกฤติ
- โดย Key หลักของความมั่นคง คือการจัดพอร์ตที่ดี, การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม(Risk Management), การเลือกสินทรัพย์ที่ดีไม่ล้มหายตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สุดท้ายเอาชนะจิตใจตัวเองแล้วใช้ประโยชน์จาก market discount ที่เกิดเพื่อเป้าหมายระยะยาว
ลองเข้าไปฟังรีวิวได้ที่