ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

How to Setup Alert in Trading View

 ส่งสัญญาณเทรด&การแจ้งเตือนราคาเข้ามือถือ โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังต่อไปนี้ครับ

- ทำไมความสามารถของ Trading view alert จึงช่วย Part-Time trader ได้
- การติดตั้ง application บนมือถือ
- อธิบายภาพรวมการ สร้างชุดคำสั่ง Alerts
- ดูผลการแจ้งเตือน ทั้งผ่านเว็บ และบนมือถือ
- สาธิตการตั้งค่าและการสร้าง Alert แบบ step by step
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จากข้อมูลราคา ด้วยการ crossing ตัวค่าเฉลี่ย
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก Volatility แบบเป็น %
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก Price level การตัดเส้นแนวรับแนวต้าน
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก ราคา เข้าสู่ channel หรือ Zone ที่ต้องการ
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก เส้น MA สองเส้นตัดกัน(Crossing)
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จากเครื่องมือ RSI แจ้งเตือนที่ RSI Level
- ตัวอย่างการตั้ง Alert จากราคา เบรกเส้น Trend Line
- สรุป

ลองเข้าไปเรียนรู้กันได้ที่