ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Hurst Exponent และกลยุทธ์การเทรดขั้นสูง

 วันนี้ได้อ่าน paper หนึ่งน่าสนใจดี เลยอยากนำมาสรุปไว้คราวๆ เพราะสัปดาห์ก่อนผมเคยได้พูดถึงเทคนิค Hurst Exponent ในการวิเคราะห์ TSA ไปเช่นกัน ซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นในการใช้ ค่า Hurst Value เพื่อวัดความคงตัวของ Trend (รวมถึงการดูภาวะการกลับทิศหรือการย่อตัวของเทรนด์) และการเฝ้าระวังภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้น(โดยเฉพาะการเข้าภาวะ sideway)

Hurst Exponent ไม่ใช่เรื่องใหม่มีการใช้เยอะพอควร ปัจจุบันมีเป็นเครื่องมือเทคนิคอลกลุ่ม Modern Technical analysis(ช่วงหลังปี 2002 มีการนำ Hurst Exponent มาใช้เป็นเครื่องมือในการเทรด) แต่ paper นี้ "Short Term Trading Models Using Hurst Exponent and Machine Learning" น่าสนใจ ผู้วิจัยเอา Hurst Exponent มาใช้ทำ segment data ใน Machine Learning เพื่อ trainning โมเดลในการประเมินหรืออนุมานรูปแบบของ Trend ในราคาสินทรัพย์ต่างๆ เช่น S&P500 , Gold , Bitcoin เป็นต้น เพื่อกำหนดรูปแบบกลยุทธ์การเทรด ระหว่าง Mean Reversion และ Trend Followingเทรนโมเดลจากข้อมูล 2010 - 2018 และทดสอบผลกับข้อมูลช่วง 2019-2020 จากผลการทดลอง การอนุมานในระยะสั้น short term trading ออกมาค่อนข้างดีกว่าทั้งด้าน Profit และ Drawdown เมื่อเทียบกับโมเดลการเทรด short-term model ทั่วไป(แบบไม่ทำ Segmented model) โดยสรุปโมเดลวิธีแบบนี้ ที่ใช้ตัวกรองข้อมูล(Filtering) ก่อนจะเลือกใช้กลยุทธ์การเทรด เพื่อตอบสนองพฤติกรรมราคา พวกนี้ย่อมจะดีกว่ากลุ่ม linear ทั่วไปที่ไม่ได้จำแนกคุณภาพข้อมูลเสมอ โดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวนมากๆ สัญญาณ,จากเครื่องมือเทคนิคอลทั่วไปก็ผิดพลาดได้มาก [นอกเสียจากมัน volatility สูงมากจัดจนตัวกรอง Hurst Exponent เอาไม่อยู่] นอกจากนี้พอจำแนกพฤติกรรมข้อมูลได้แล้ว ยังเอาไปใช้กำหนด Money management Strategies ได้อีกด้วย จุดนี้คุม downside ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ลองอ่าน paper เต็มๆได้ที่ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3824032