ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Trade like Jesse Livermore

 คลาสรูม สัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อบรรยายเรื่อง Trade likeJesse Livermore , เซียนหุ้นยุคบุกเบิกของ wallstreet สไตล์ Technofundamental ที่มีประสบการณ์เทรดมากว่า 30 ปี ผมสรุปแนวคิดและคำสอนจากหนังสือหลายเล่าที่เกี่ยวกับ Trading Rule และเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเทรดหุ้นได้ มาแบ่งปันกัน ท่านที่สนใจลองเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่างครับ

Content
- Introduction to Jesse Livermore
- Road to Trader
- Trading Style
- กลยุทธ์การวิเคราะห์หุ้น
- การเลือกหุ้น Growth Stock
- Jesse Livermore Trading Rule
- Introduction to Trading Tools
- Relative Strength & ROC
- การคำนวณ RS & ROC
- การใช้ RS ใน Stock Selection และ Stock Rotation
- การใช้ RS ในการหาหุ้นปลอดภัย/ หุ้นที่ถดถอยน้อยในช่วงชาลง
- Pivot Point Strategies
- ตัวอย่างการคำนวณ Standard Pivot Point
- การวิเคราะห์ข้อมูลราคาด้วย Pivot Point
- Pivot Point Model ต่างๆรุ่นหลัง เช่น Camarilla , DeMark Pivot Point
- Trend Analysis ด้วย Pivot Point แบบ Jesse Livermore
- การบริหารจัดการเงิน (Money management)
- Jesse Livermore, Money management Rule
- Pyramid Trading (Scale-in tactic for Position Sizing)
- 10% Risk per Trade ,Jesse Livermore Stoploss Rule
- Cash Reservation
- Risk Reward Ratio
- Capital allcation & Diversification
- Conclusion
เข้าฟังได้จาก