ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

TradingView keyboard shortcuts

 ใช้ Trading view ในการเทรดเป็นประจำ ระยะหลังเพื่อให้เร็วเลยจด hotkeys เอาไว้ พบว่าใช้งานได้ สะดวกและเร็วขึ้นมาก ผมจึงลองเอาที่ใช้ประจำมาแชร์พี่ๆน้องๆเทรดเดอร์กันครับ

Alt + T = Trendline
Alt + F = Fib retracement
Alt + H = Horizontal line
Alt + V = Vertical line
Alt + I = Invert chart
Alt + W = Add current symbol to watchlist
Ctrl + S = Save the current chart layout
Alt + R = Reset the chart’s zoom
Ctrl + Z = Undo the most recent chart action
Shift + B = lace market order to buy
Shift + S = Place market order to sell
Hold Shift and click on the chart = Measure tool