ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Risk Factor in 2024

  VisualCap ได้ทำการสรุป ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2024 โดยเขามีการจัดกลุ่มตามความรุนแรงของผลกระทบและความน่าจะเป็นที่จะเกิดด้วย นำเสนอไว้ค่อนข้างน่าสนใจ

โดยปัจจัยความเสี่ยงคุกคามที่มีความรุนแรงสุดต่อเศรษฐกิจ แต่โอกาสเกิดต่ำสุด คือ "ความกลัวเรื่องของวิกฤติหนี้สาธารณะ(Sovereign debt)" 

ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่สูง แต่โอกาสเกิดขึ้นมาก คือ ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งปีนี้มีหลายขั่วหลายฝ่ายที่กำหลังเผชิญหน้ากันด้วย 

ถ้าดูจากภาพ ก็จะเห็นว่า ปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่ต้อง กระชับพื้นที่รักษาความเสี่ยงในการเทรด ให้ดีครับ