ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Data Analysis ด้วย Python Quant Stat

คลิปสอนการใช้งานการทำ Data Analysis สำหรับข้อมูลราคาสินทรัพย์ เช่น ทองคำ, หุ้น และค่าเงิน ด้วย Python กับตัว Quant Stat Lib พอดีมีคำถามเรื่องการใช้งานเข้ามาเยอะ ผมก็เลยถือโอกาส live สดอธิบายแบบ step by step ให้ฟังเลย 


สามารถเข้าฟังได้จาก

https://youtube.com/live/3mE95rKuZ_w
โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 

-แนะนำการใช้ quantstat สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา 

-การทำ Performance Analysis , Risk Analysis โดย quantstat จะมีโมเดลคำนวนค่าสถิติต่างๆให้ 

เช่น Sharpe ratio, Win rate, Expected Return,  Volatility ,VaR CVaR  เป็นต้น 

-ตัวอย่าง code ภาษา python 

https://colab.research.google.com/drive/1ZEt6Jh01VrwRc-RXERDryiCosYtONS5t?usp=sharing