ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

System & Goal

การจะสำเร็จได้นั้น มันต้องมีทั้งระบบและเป้าหมาย+แรงจูงใจ ไปด้วยกันถึงจะสำเร็จ

ถ้าไม่มีระบบเทรด ก็ขาดแผนขาดความชัดเจน มันก็จะไร้ประสิทธิภาพ 

สะเปะสะปะมโนไปตามอารมณ์ตามความความเฟ้อฝัน

แต่กว่าระบบ(Trading System) มันจะ Work มันต้องผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหามากมายกว่าจะปรับจูนให้มันใช้ได้จริงและใช้ได้เหมาะสมกับเรา

ดังนั้นเป้าหมายจึงสำคัญ และต้องชัดเจน เพิ่อใช้สำหรับยึดถือในใจ 

ว่าเราพยายามทุ่มเท ทำงานหนักไปเพื่ออะไร......